Taking Chance ด้วยเกียรติ แด่วีรบุรุษ

ดูหนังเพิ่มเติม
   

เรื่องย่อ


ด้วยเกียรติ แด่วีรบุรุษ เมื่อเขาค้นพบว่าคาสิโนของอินเดียกำลังจะสร้างขึ้นในสนามรบในประวัติศาสตร์ของเมือง Chase Revere ผู้พิทักษ์ตัวเองที่ได้รับการแต่งตั้งจากเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเข้าร่วมกับไซเรนเมืองเซ็กซี่ที่น่ากลัว แต่เป็นเมือง Lucy Shanks เพื่อเปิดตัว ออกทั้งหมดเป็นที่น่ารังเกียจกับโครงการ – รายได้การลงโทษของทั้งเมือง TAKING CHANCE